BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Sức khỏe người lao động và môi trường lao động có quan hệ mật thiết với nhau. Người lao động tiếp xúc thường xuyên ...

Chi tiết

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH Để giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo yêu cầu của luật – BKI cung cấp gói dịch vụ tư vấn ...

Chi tiết

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là gì theo quy định?

Môi trường lao động luôn tiềm ẩn các mối nguy hại, yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, dẫn đến tai nạn lao động. Tại ...

Chi tiết

Kiểm kê khí nhà kinh là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Hiện nay, có lẽ khi làm việc với các Doanh nghiệp, đặc biệt các Chuỗi cung ứng (Supply Chains) của một số Nhãn hàng toàn cầu, chúng ta sẽ thường ...

Chi tiết

Quan trắc môi trường là gì?

Khái niệm quan trắc môi trường là gì? Các quy định về quan trắc môi trường hiện nay?

Ngày nay, cùng với sự lớn mạnh của việc đô thị hóa là sự phát triển của những ngành công nghiệp nặng, điều này gây không ít tác động xấu ...

Chi tiết