KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN

Kiểm định an toàn các thiết bị điện Theo thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương và Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2018 – Quy định về Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

KIỂM ĐỊNH CHỐNG SÉT VAN

KIỂM ĐỊNH CHỐNG SÉT VAN 1. Chống sét van là gì? Chống sét van là thiết bị điện có tác dụng chống sét đánh xuống các phần tử điện cần ...

Chi tiết

Hình ảnh minh họa Thí nghiệm thiết bị điện

BKI THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH SAMJU VINA

BKI THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH SAMJU VINA 1.Tại sao Công ty TNHH SAMJU VINA cần thực hiện Thí nghiệm thiết bị điện? – Thí nghiệm ...

Chi tiết

BKI KIỂM ĐỊNH Tu, Ti TẠI CÔNG TY XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

BKI KIỂM ĐỊNH Tu, Ti TẠI CÔNG TY XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH 1.Tại sao Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch cần thực hiện Kiểm định Tu, Ti? Việc ...

Chi tiết

BKI KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FINETEK VIỆT NAM

BKI KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FINETEK VIỆT NAM (Theo thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương và Văn ...

Chi tiết

THÍ NGHIỆM DẦU CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP

THÍ NGHIỆM DẦU CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP 1. Dầu máy biến áp là gì? Dầu máy biến áp (hay còn gọi là dầu cách điện) là một loại dầu đặc biệt, ...

Chi tiết

Thí nghiệm hệ thống Rơ le bảo vệ của công ty BKI

THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ 1. Rơ le bảo vệ là gì? Rơ le bảo vệ (Protective Relays, Protection Relays) là một loại thiết bị bảo vệ quan ...

Chi tiết

Hình ảnh thực tế của Máy cắt điện

KIỂM ĐỊNH MÁY CẮT ĐIỆN

KIỂM ĐỊNH MÁY CẮT ĐIỆN 1.Kiểm định Máy cắt điện là gì? Máy cắt điện là thiết bị điện thuộc công cụ máy cắt chuyên dụng dùng để đóng cắt ...

Chi tiết

Hình ảnh thực tế của Máy biến áp

KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP

KIỂM ĐỊNH MÁY BIẾN ÁP 1. Máy biến áp là gì? Máy biến áp ( MBA) là một thiết bị điện từ tính, nó được thiết kế để hoạt động ...

Chi tiết

Hình ảnh thực tế của Công tơ điện

KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN

KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN 1. Công tơ điện là gì? Công tơ điện là dụng cụ để đo lượng điện năng tiêu thụ của một phụ tải điện mà ...

Chi tiết

Kiểm định TU, Ti

KIỂM ĐỊNH TU, TI ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH TU, TI ĐO LƯỜNG 1. TU, TI đo lường là gì? TU là biến điện áp (tiếng Anh là VT: Voltage Transformer) TI là biến dòng điện (tiếng ...

Chi tiết