Quan trắc môi trường lao động là gì theo quy định?

Đánh giá

Môi trường lao động luôn tiềm ẩn các mối nguy hại, yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, dẫn đến tai nạn lao động. Tại các cơ sở sản xuất khác nhau có nhiều yếu tố nguy cơ và yếu tố có hại nghề nghiệp khác nhau luôn tồn tại. Tùy theo đặc thù ngành nghề mà người lao động phải thường xuyên tiếp xúc với các mối nguy như vi khí hậu, vật lý, hóa học,…..Chính vì vậy, thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, nguy hiểm.

Quan trắc môi trường lao động là gì?
Quan trắc môi trường lao động là gì?

Văn bản pháp luật quy định về quan trắc môi trường lao động

 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; và Quan trắc môi trường lao động.
 • Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Quan trắc môi trường lao động áp dụng cho tất cả các cơ quan,doanh nghiệp có sử dụng người lao động không phân biệt quy mô, ngành nghề kinh doanh, đối tượng lao động.

Đối tượng phải quan trắc môi trường lao động

Các cơ quan, tổ chức, công ty, nhà máy trên mọi lĩnh vực: sản xuất và chế biến, các ngành chế tạo máy, tái chế kim loại, lắp ráp ô tô xe máy, linh kiện điện tử, may mặc- dệt nhuộm, lọc dầu, hóa phẩm, gỗ,… bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị và các ngành dịch vụ khác đều phải thực hiện quan trắc môi trường lao động và lập báo cáo quan trắc định kì.

Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động

 • Các chỉ tiêu vi khí hậu: (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) và bức xạ nhiệt;
 • Các chỉ tiêu vật lí: chỉ tiêu ánh sáng, chỉ tiêu độ rung,chỉ tiêu tiếng ồn và các chỉ tiêu phóng xạ…;
 • Các chỉ tiêu về yêu tố vi sinh vật: các yếu tố nguy cơ gây dị ứng, mẫn cảm;
 • Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thể lực, căng thẳng tâm sinh lí và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-mi;
 • Các thành phần bụi hạt, thành phần bụi kim loại, thành phần bụi than, bụi vải thành phần bụi bông…;
 • Các chỉ tiêu hóa học: NOx, SOx, CO, CO2, benzen và đồng đẳng – tuluen, xylen.
Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động
Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Người sử dụng lao động phải chủ động lập kế hoạch và tổ chức đo kiểm, thực hiện quan trắc môi trường ít nhất 01 năm 1 lần.

Thời điểm thực hiện quan trắc môi trường lao động

 • Thực hiện quan trắc trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.
 • Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức quan trắc môi trường lao động lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.
Thời điểm thực hiện quan trắc môi trường lao độngThời điểm thực hiện quan trắc môi trường lao động
Thời điểm thực hiện quan trắc môi trường lao động

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ quý khách cung cấp, khảo sát thực tế, báo giá dịch vụ.
 • Bước 2: Thống nhất hợp đồng và lên kế hoạch thời gian thực hiện quan trắc môi trường lao động.
 • Bước 3: Tiến hành quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.
 • Bước 4: Phân tích kết quả thực hiện quan trắc môi trường.
 • Bước 5: Hoàn thiện, trả hồ sơ quan trắc môi trường lao động cho khách hàng. Đưa ra kiến nghị, giải pháp (nếu có)
Đánh giá

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI