TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Để giúp doanh nghiệp thực hiện Kiểm toán năng lượng ...

Chi tiết

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG Để giúp doanh nghiệp thực hiện Kiểm toán năng lượng theo yêu cầu của luật – BKI cung cấp ...

Chi tiết

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI HÀ NAM

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI HÀ NAM Để giúp doanh nghiệp thực hiện Kiểm toán năng lượng theo yêu cầu của luật – BKI cung ...

Chi tiết

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, hệ thống chiếu sáng là hệ thống rất phổ biến, thường được sử dụng ...

Chi tiết

Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lò hơi

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LÒ HƠI

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LÒ HƠI Lò hơi là hệ thống không thể thiếu trong nhiều cơ sở sản xuất  công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất … Với nhiệm vụ chủ ...

Chi tiết

Hệ thống lạnh

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, hệ thống lạnh là hệ thống rất phổ biến, thường được sử dụng ...

Chi tiết

Bình chứa khí nén BKI

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉN

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉN (HTKN) Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, khí nén là hệ thống rất phổ biến, thường được sử dụng và ...

Chi tiết

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 10 NĂM 2023

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 10 NĂM 2023 Công Ty BKI thông báo tổ chức khóa đào tạo NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG tháng ...

Chi tiết

Báo cáo kiểm toán năng lượng

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG Để giúp doanh nghiệp thực hiện Kiểm toán năng lượng theo yêu cầu của luật – BKI cung ...

Chi tiết

Khoá đào tạo người quản lý năng lượng

ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Công Ty Cổ Phần Kiểm Định và Chứng Nhận Bách Khoa (BKI) phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương liên tục ...

Chi tiết