HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP

Đánh giá

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP

Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, người lao động cần phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất mới đủ điều kiện làm việc với hóa chất.

Vậy hãy cùng Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Chứng Nhận Bách Khoa (BKI) tìm hiểu về việc Huấn luyện An toàn Hoá chất theo bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý về Huấn luyện an toàn Hoá Chất


Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

2. Đối tượng Huấn luyện an toàn Hoá Chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP


Theo điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP: Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất:

– Nhóm 1, bao gồm:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

– Nhóm 2, bao gồm:

 • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

– Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

3. Quy định về thời gian Huấn luyện an toàn Hóa Chất


– Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

– Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

– Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

4. Nội dung Huấn luyện an toàn Hóa Chất


Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

– Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

 • Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 • Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

– Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:

 • Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
 • Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;
 • Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 • Gải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất

– Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:

 • Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;
 • Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;
 • Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;
 • Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

5. Dịch vụ Huấn luyện an toàn Hoá Chất của Công ty BKI


Công ty BKI là đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Huấn luyện an toàn Hoá Chất cho các cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước. BKI cung cấp dịch vụ Đào tạo với phương châm:

– Nội dung bài giảng xây dựng theo khung chương trình pháp luật quy định, xen lẫn lý thuyết và thực tế nhằm giúp học viên nắm rõ kiến thức nhất;

– Đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm về huấn luyện và tư vấn an toàn lao động, có chứng chỉ giảng viên do các cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Mức chi phí hợp lý, đào tạo toàn quốc, cấp chứng chỉ sau khi học viên hoàn thành khóa học;

– Lịch học linh động cho mọi đơn vị;

– Tư vấn, hỗ trợ sau khóa học miễn phí để giúp doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Luật Huấn luyện an toàn Hoá Chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP và quy định nội bộ;

Vui lòng liên hệ với BKI để được hỗ trợ tốt nhất:

Hotline 1: 0912809508  – Mr. HẢI

Hotline 2: 0987836315 – Mr. ĐẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN BÁCH KHOA

Trụ sở: Số 24B, Ngõ 10, Đ.Quang Lãm, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội,Việt Nam.

Điện Thoại: 02432000991- Email: bkigroup.vn@gmail.com

Đánh giá

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI