KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đánh giá

KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư. Trong đó quy định yêu cầu Đường ống áp lực như đường ống dẫn khí, đường ống dẫn hơi nước… bắt buộc phải kiểm định an toàn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sự cố nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong bài viết này Công ty Cổ phần Kiểm định và Chứng nhận Bách Khoa (BKI) giới thiệu các thủ tục kiểm định để doanh nghiệp được biết.

1. Đường ống áp lực là gì?


Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, Đường ống áp lực bao gồm các đối tượng:

– Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996.

– Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, đường ống dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế; Hệ thống đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

2. Kiểm định đường ống áp lực là gì ?


Kiểm định đường ống là thực hiện các phương pháp khoa học nhằm xác nhận tình trạng kỹ thuật của các hệ thống đường ống so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống, tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống;

– Kiểm tra sơ đồ hệ thống đường ống;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

– Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;

– Kiểm tra vận hành;

– Xử lý kết quả kiểm định

3. Các tiêu chuẩn kiểm định đường ống áp lực


Các đối tượng đường ống khác nhau sẽ có các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kiểm định tương ứng. Cụ thể như sau:

a, Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau được áp dụng để kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng:

– TCVN 6158:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật

– TCVN 6159:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – phương pháp thử

– TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

– QTKĐ-04: 2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng. Bộ LĐTBXH

– QCVN 04:2014/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

– QTKĐ 04: 2017/BCT, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. Bộ Công thương, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

  b, Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau được áp dụng để kiểm định đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại:

– QCVN 01:2016/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

– QTKĐ 05/2017-BCT, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

– TCVN 7441:2004, Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành.

– TCVN 6486:2008, Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.

– TCXDVN 377:2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế.

– TCXDVN 387:2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

– TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

– TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

– TCVN 9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

– ASME 31.3:2012, Đường ống công nghệ (Process Piping).

– ASME 31.8:2012, Hệ thống đường ống vận chuyển và phân phối khí (Gas Transmission and Distribution Piping System).

c, Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau được áp dụng để kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan:

– QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an  toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan,

4. Khi nào doanh nghiệp phải kiểm định đường ống áp lực.


Bên cạnh hoạt động kiểm định trước khi đưa vào sử dụng thì các hệ thống đường ống áp lực có thời hạn kiểm định như sau:

a, Thời hạn kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đường ống có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

– Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.

b, Thời hạn kiểm định đường ống dẫn khí đốt

– Kiểm tra bên trong và bên ngoài: 03 năm/lần.

– Kiểm tra bên trong và bên ngoài, thử thủy lực (khám nghiệm kỹ thuật): 06 năm/lần.

c, Thời hạn kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống đường ống sử dụng môi chất có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại hoặc hệ thống đường ống khác đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.

– Đối với hệ thống đường ống sử dụng môi chất có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm hoặc hệ thống đường ống khác đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

5. Dịch vụ  Kiểm định đường ống áp lực của Công ty BKI


Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Chứng Nhận Bách Khoa với quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật tuân thủ nghiêm ngặt các trình tự, thủ tục kiểm định. Các phương tiện kiểm định đa dạng, hiện đại, độ chính xác cao và có thể kiểm tra mọi thiết bị có yêu cầu. Đội ngũ kiểm định viên chuyên nghiệp, tận tình, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, luôn đề cao chất lượng và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Vui lòng liên hệ với BKI để được hỗ trợ tốt nhất:

Hotline 1: 0912809508  – Mr. HẢI

Hotline 2: 0987836315 – Mr. ĐẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN BÁCH KHOA

Trụ sở: Số 24B, Ngõ 10, Đ.Quang Lãm, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội,Việt Nam.

Điện Thoại: 02432000991- Email: bkigroup.vn@gmail.com

Đánh giá

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI