Giám sát an toàn lao động là gì?

Đánh giá

Giám sát an toàn lao động là công việc hết sức quan trọng nhằm ngăn ngừa các tai nạn lao động xảy ra. Là bộ phận không thể thiếu khi tổ chức sản xuất, thi công.

Công trường là môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm. Đó là nơi thường xảy ra các tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp.

Giám sát an toàn lao động là gì?
Giám sát an toàn lao động là gì?

Giám sát an toàn là gì?

Thực tế, giám sát an toàn là hoạt động được tiến hành trong nhiều lĩnh vực, ở đâu có sử dụng người lao động ở đó có giám sát an toàn. Giám sát an toàn là trách nhiệm pháp lý theo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều cơ bản là đảm bảo công nhân không bị thương hoặc thiệt mạng trong các nhiệm vụ bảo trì và phi sản xuất.

Người giám sát phải chịu trách nhiệm về rất nhiều việc diễn ra hàng ngày ở nơi làm việc; nó không chỉ là một vị trí chỉ giao nhiệm vụ. Người giám sát phải đảm bảo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. Nhân viên phải có khả năng báo cáo các điều kiện hoặc nguy cơ tại nơi làm việc không an toàn hoặc không có lợi cho sức khỏe cho người giám sát.

Chức năng và nhiệm vụ của cán bộ giám sát an toàn

Công tác giám sát an toàn phải thực hiện các công việc sau:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Xậy dựng hệ thống phân tích các mối nguy hiểm, quản lý rủi ro. Hệ thống thông tin liên lạc. Hệ thống ứng cứu khẩn cấp và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Phổ biến kiến thức về an toàn cho người lao động và nhà thầu phụ
 • Điều tra, thống kê, báo cáo các tai nạn lao động.
 • Ban hành các quy chế khen thưởng, kỹ luật
 • Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Giám sát công tác sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Kiểm định an toàn, hướng dẫn vận hành an toàn.
 • Tố chức huấn luyện an toàn cho người lao động và quan trắc môi trường lao động
 • Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Đề xuất các biện pháp thi công nhằm cải thiện điều kiện lao động
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động khi người lao động và nhà thầu đang thi công, sản xuất.
Năng lực tổ chức giám sát an toàn vệ sinh lao động
Năng lực tổ chức giám sát an toàn vệ sinh lao động

Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác giám sát an toàn vệ sinh lao động

Chất lượng công tác giám sát an toàn lao động phụ thược rất nhiều vào năng lực, kinh nghiệm của của người thực hiện. Tổ chức, cá nhân giám sát phải:

 • Phải được đào tạo bài bản về công tác giám sát an toàn lao động và có nhiều kinh nghiệm thực tế
 • Có năng lực phân tích, phán đoán các yếu tố nguy hiểm tại môi trường làm việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao. Luôn trung thực và khách quan trong công tác giám sát an toàn lao động
 • Am hiểu pháp luật về bảo hộ lao động trong nước và quốc tế
 • Am hiểu về môi trường làm việc, quy trình sản xuất, quy trình vận hành máy và thiết bị, vật tư đang thi công.
 • Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt.
Đánh giá

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI